โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

เข้าสู่เว็บไซต์

กำลังปรับปรุง..ติดต่อ นางสาวชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ..